E-renkontiĝoj‎ > ‎

IJK-67 en Kievo


  
    Ĉio la plej bona, kio ekzistas en la mondo, iam estis nenio alia ol revo. Somere de la jaro 2011 revoj de 2 glazovaj esperantistoj efektiviĝis. Ni, Roman Jefremov kaj Olga Ŝilajeva, partoprenis grandan internacian E-aranĝon, la unuan por ni, - Internacian Junularan Kongreson (IJK-on), kiu okazis en Kievo.
    Sep tagoj de la kongreso pasis en etoso de amika komunikado, estis plenaj de diversaj eventoj, interesaj eltrovaĵoj kaj observaĵoj kaj la plej gravas – finfine okazis renkontiĝo de malnovaj amikoj el ĉiuj anguletoj de la mondo. Estis kortuŝe observi dum la unua tago de la kongreso kiel forte, amike, ne kaŝinte emociojn, ukraino brakumas  usonanon, svedo – aŭstralianon, ĉeĥo – ruson ktp. Do ili dum la tuta jaro atendadis ĉi tiun renkontiĝon.    Oficiala malfermo de la IJK – solena kantado de E-himno, kaj poste - himno de Ukrainio, salutaj vortoj al kongresanoj de Kijivaj urbestroj – permesis iomete trankviligi emociojn kaj ordigi pensojn. La IJK-67 komenciĝis…
    Post la solena malfermo kongresanoj havis vespermanĝon. Dum la manĝado gejunuloj el diversaj landoj komunikiĝis pri diversaj temoj – muziko, kino, vojaĝoj, ŝatokupoj, laboro, ekonomio, interrilatoj ktp – kaj ĉiuj komprenis unu alian sen tradukistoj dank’al Esperanto.
    Post la vespermanĝo okazis interkona vespero, dum kiu ĉiu partoprenanto de la kongreso, starante en granda rondo, prezentis sin mem kaj sian landon. Per amuzaj konkursoj oni povis ekscii longon de haroj, amplekson de ŝuoj, longon de jupo aŭ pantalonoj de ĉiu kongresano. Interkonatiĝinte, ĉiuj iris en la sekvan aranĝon – sola koncerto de la fama krimea esperantisto – Paŭlo Moĵajev. Paŭlo kantadis siajn proprajn E-kantojn kaj ankaŭ la tradukitajn el la rusa. Oni devas diri, ke ĉiuj invititaj famaj artistoj vivis en la samaj kondiĉoj kiel ceteraj partoprenantoj de la IJK, manĝis ĉe komuna tablo, partoprenis kune kun ĉiuj sportajn, ekskursajn, intelektajn ktp aranĝojn.


    

    Malgraŭ ke la koncerto de Paŭlo Moĵajev finiĝis noktomeze, kongresanoj ne volis iri dormi (finfine ne por dormado ni veturis al Kijivo). Iu iris en diskejon, iu babiladis sur ŝtuparo, iu sendadis unuajn IJK-impresojn kaj fotojn enreten, iu ludis gitaron, iu kantis...Do tiel finiĝis la unua tago de la kongreso.
    La dua kaj ĉiuj sekvaj tagoj estis ne malpli interesaj kaj utilaj. Dum matenoj, laŭ programo, pasis kursoj de Esperanto kaj la ukraina. Posttagmeze dezirantoj povis aŭskulti prelegojn, viziti prezentadojn, spekti filmojn, partopreni rondtablojn, ellerni ukrainajn popolajn dancojn, ekskursi ktp.  
    Unuvorte, la programo estis intensa, ĉiu povis trovi utilan okupon por si. Krom tio, ĉar samtempe en diversaj lernoĉambroj oni pasigis kelke da diversaj aranĝoj, do ofte necesis fari malfacilan elekton inter «io interesa» kaj «io ne malpli interesa».
     La granda evento de la kongreso estis Lingva festivalo (LF), la celo de kiu estis montri al homoj multecon de mondlingvoj, unikecon kaj valoron de ĉiu el ili. Lingvoj estis prezentataj dum 40-minutaj lecionoj. La plej grandan nombron de aŭskultantoj kolektis prezentado de la japana lingvo. La aŭskultantoj eksciis, ke la moderna japana lingvo enhavas du sistemojn de skribado: kanĝion kaj kanaon; instruiĝis prononci ciferojn japanmaniere kaj kelke da facilaj frazoj, ekzemple: «saluton!», «kiu estas via nomo?», «bonan apetiton!» ktp. Post tio la prezentantoj proponis al ĉiuj skribi propran nomon per japanaj hieroglifoj. Mi ne povas paroli pro ĉiuj, sed post la prezentado mi tre ekvolis ellerni la japanan.

    Aliaj lingvoj, prezentitaj dum la LF, estis la finna, la portugala, la makedona, la kreolaj, la ĉeĥa kaj aliaj. Prezentanto de la brazila donacis al ĉiuj por memoro brazilajn monerojn.
    Estis ankoraŭ unu granda evento de la kongreso - tiel nomata, Sporta tago. Dum ĉi tago esperantistoj konkuradis ŝakojn, orientadon, naĝadon, volejbalon ktp, okazis futbalmatĉo. Do la Sporta tago montris, ke esperantistoj ne nur laboras per kapo, sed ankaŭ sukcesas havi sian korpon en bonega sporta formo. 

    La IJK enhavis aliajn interesajn eventojn, kiel dumtaga ekskurso laŭ Kijivo, vesperaj koncertoj, Ukraina tago, libroservo, Klubo de gajaj kaj spritaj ktp.
    Sep tagoj de la IJK pasis tre kaj tre rapide. Oni apenaŭ povas imagi ĉies humoron kaj emocion dum la disiĝo! Do forveturis vagonaroj, forflugis aviadiloj, forportante miajn geamikojn orienten kaj okcidenten, norden kaj suden, sed por mi ĝis nun sonas la kanto «La tempo somera…» kaj ritmoj de brazilaj dancoj. Hodiaŭ ĉio ĉi estas transformiĝinta en fabelon, malproksiman kaj belegan, por renaskiĝi venontjare en Japanio.

     Ĉi tie vi povas vidi grandan fotaron pri la IJK-67 (230 fotojn).

Eniru, ne ĝeniĝu ;)

Comments