E-vivo


Glazovaj esperantistoj

   Nun vi jam scias, ke en Rusio ekzistas tiu malgranda urbo, kiu nomiĝas Glazov. Ĝi troviĝas en la norda parto de la Udmurtia respubliko, tute proksime al Uralo. Kaj en Glazov loĝas esperantistoj, fakte, ne nur loĝas, sed active agadas. 

    Oktobre de la jaro 2010 estis organizita E-klubo en nia urbo, kaj nun ni havas 7 konstantajn klubanojn. En la klubo ni gvidas kursojn por komencantoj kaj progresantoj. Kursgvidantoj estas Roman Jefremov kaj Olga Ŝilajeva.

    La kurs-sezono por komencantoj daŭras ekde oktobro ĝis junio, kaj homoj post la kurso jam ŝajnas ne komencantoj, sed preskaŭ “spertuloj”. La ĉefa lernilo estas lernolibro de B.Kolker  “Internacia lingvo Esperanto. Plena lernolibro”  kaj krome ni uzas aliajn lernolibrojn kaj instrumaterialojn, ekzemple, de la retejoj Lernu.net kaj Edukado.net. Certe ne eblas lecionoj sen ludoj, filmoj, kantoj ktp. Dum kurso por progresantoj ni ankaŭ ludas, filmas kaj babilas pri diversaj temoj, anticipe konataj por ĉiuj.

    Partoprenantoj de nia klubo aktive vojaĝas. Somere Roman kaj Olga veturis al Kievo por partopreni la 67-an Internacian Junularan Kongreson. Ekde infanaĝo ni revis ĉirkaŭveturi la tutan terglobon, ekscii pli multe pri diversaj kulturoj, havi amikojn tra la tuta mondo.

Antaŭ veturado al la IJK ni iomete hezitis, ĉu ni povos bone kompreni homojn el diversaj landoj kaj facile paroli kun ili, ja ĉiu havas sian propran manieron de Esperanta parolado. Sed ĉio trapasis ege sukcese. Ne eblas priskribi emociojn, kiujn ni ricevis, komunikiĝante kun esperantistoj el la tuta mondo. Sep tagoj de la kongreso pasis en etoso de amika komunikado, ili estis plenaj de diversaj eventoj, interesaj eltrovaĵoj kaj observaĵoj, kaj finfine okazis renkontiĝo kun amikoj, kiujn ni sciis ĝis nun nur per interreto. Hejmen ni revenis plenaj de energio kaj novaj ideoj.

    Fine de oktobro 2011 ni eksciis, ke en nia urbo okazos konkurso “Junularo - por evoluo de la urbo”. Kaj  Roman kaj Olga, decidis partopreni  tiun konkurson. Tiam ni ne havis celon gajni la konkurson, sed simple ni intencis rakonti al administraro de la urbo pri ni, glazovaj esperantistoj, kaj pri nia agado.  

    Do ni skribis projekton kaj faris prezentaĵon kaj okazis, ke ni sukcese atingis la duonfinalon. La finalo mem estis aranĝita la 23-an de decembro. Entute estis 11 konkursantoj. Ĉiujn projektojn konkurs-komitato dividis en du partojn – sociaj projektoj kaj negoc-projektoj. Kaj nia projekto "Esperanto-kurso en Glazov" gajnis la unuan premoin inter sociaj projektoj.   

    Kaj ĉiu el vi, kompreneble, memoras faman tagon, kiun ni festas decembre – Naskiĝtagon de Zamenhof. Kadre de tiu festo en la jaro 2011 glazovaj esperantistoj donacis al loka centra biblioteko lernolibron kaj vortarojn en Esperanto. Krome la 15-an de decembro ni aranĝis festan programon por niaj klubanoj kaj lernantoj – nemultekosta teo okazis tre aroma, kutimaj dolĉaĵoj - tre bongustaj, filmoj kaj rakontoj -  interesaj, eble, ĉar kunvenis esperantistoj.

 Do, esperanta vivo kaj sincera amikeco en Glazov bolas! Ni invitas ĉiujn en nian urbon! Bonvenon!